Jan Rusten

Jan Rusten stiller ut for fjerde gang på Galleri Lilje.
Denne gang i en ny abstrakt og fargerik stil.
Kom å se Rustens flotte akvareller.
Utstillingsåpning søndag 26. august kl 13:00
Henger til 16. september.
Åpningstider: lørdag og søndag kl. 11:00 - 14:00

Se bilder